Friday, 3 February 2017


Monday, 16 January, 2017Read | Download

மத்திய அரசின் பண மதிப்பு இழப்பு நடவடிக்கைக்கு எதிராக
மத்திய அரசின் பண மதிப்பு இழப்பு நடவடிக்கைக்கு எதிராக ஜனவரி 31ல் தமிழகம் முழுவதும் மனித சங்கிலி போராட்டம் ! தமிழகத்தில் இந்த இயக்கங்களை வெற்றிகரமாக நடத்திட தமிழ் மாநில சங்கம் அறைகூவல் விடுக்கிறது

No comments:

Post a Comment