பெரம்பலூரில் BSNL ஊழியர் சங்கம் மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர் சங்கம் இணைந்த கிளை மாநாடு 20-06-2018 அன்று நடைபெற்றது. 
 
 
கொடியற்றம் BSNLEU மாவட்டசெயலர் தோழர் .S.அஸ்லாம்பாஷா
                             TNTCWU மாவட்டசெயலர் தோழர்.K.விஸ்வநாதன்

No comments:

Post a Comment