துணை டவர் கம்பெனி துவக்குவதை எதிர்த்து தெரு முனை பிரச்சாரம் & ஆர்ப்பாட்டம்

  11/5/2018


 திருச்சி PGM அலுவலகம் முன் தோழர்.முருகையா(ACS) அவர்களின் எழுச்சி உரை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ஆர்ப்பாட்டம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 கீரனூரில் நடைப்பெற்ற தெரு முனை பிரச்சாரத்தில் தோழர்.முருகையாACS,
தோழர்.அசோகன் DVP aiiea மற்றும் தோழர்.அஸ்லாம்பாஷாds tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
திருச்சி சொமரசம்பட்டை
 
திருச்சி மெயின்கார்ட்கேட்
 
 
 
 
 
 
 No comments:

Post a Comment